Verantwoord Nalaten, is dat een plicht of een wens?

Mag ik mij eerst even aan U voorstellen? Ik ben Martin de Borst (1946) en sinds 12 jaar voel ik mij betrokken bij het onderwerp `Het oplossen van Conflicten`

Als mediator heb ik ruime ervaring opgedaan in het helpen oplossen van conflicten, maar de diversiteit is daarmate groot, dat ik mij in deze fase van mijn leven ben gaan richten op het conflictgebied: ´Nalatenschap´.

Is er behoefte aan om dit gebied beter in beeld te krijgen? Uit reacties van degenen die professioneel bij de afwikkeling van nalatenschappen betrokken zijn (notaris; executeur,advocaat), blijkt die behoefte er te zijn. De afwikkeling van sommige nalatenschappen roept dermate felle emoties op, dat het bij de betrokkenen, extra – soms wel blijvend – leed berokkend.

Binnen dit conflictgebied richt mijn aandacht zich met name op de opbouw – de ingrediënten – van het conflict. Met andere woorden: ´Wat zijn de initiërende elementen geweest, waardoor dit conflict zo´n grote vorm kon aannemen?´

Omdat voor mij inmiddels wel vaststaat, dat alle conflicten een voorgeschiedenis hebben, stel ik ook de vraag of er in een eerder stadium al initiatieven kunnen worden ondernomen, die een potentieel conflict kunnen helpen voorkomen.

Via dit blog hoop ik mijn kennis me u te kunnen delen en via uw inzichten tot een verdieping te komen op dit, naar mijn mening, belangrijke onderwerp.